News & columns

  12.07.2024 Signaleringsnotitie: 2023 update

Airneth signaleringsnotitie: 2023 update>>

  19.03.2024 Short summary sustainable consumer behaviour

The Airneth seminar entitled “Sustainable consumer behaviour in aviation”, held on February 7th 2024 in The Hague, included presentations by: Dr. Marleen Onwezen, Dr. Andreas Wittmer and Dr. Stefan Baumeister>>

  19.01.2024 Signaleringsnotitie

Airneth signaleringsnotitie: 2022/2023 update >>

  16.12.2021 Airneth report on current aviation policy issues (in Dutch)

De Airneth signaleringsnotitie identificeert belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaartmarkt die relevant kunnen zijn voor het Nederlandse luchtvaartbeleid. Deze notitie is tot stand gekomen via een analyse en selectie van recent verschenen wetenschappelijke studies en input van de fellows van Airneth, het wetenschappelijke kennisnetwerk op het gebied van luchtvaart.>>

Stefan Gössling   02.08.2018 Could voluntary carbon offsets see a comeback?

Stefan Gössling>>

  15.06.2018 Big Data in Aviation Research and Practice

Anming Zhang University of British Columbia>>

  09.02.2017 The potential of the long-haul low-cost business model and its impact on the Netherlands

In this report the KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis studies the potential of the Long-Haul Low-Cost business model.>>

see all columns >>